വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ ….

നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കണം… അതു ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതിനോ നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ ആകരുത് … അതിന്റെ ശക്തി വളരെ വലുതാണ്…. ബൈബിളിൽ അനവധി വാക്യങ്ങൾ അതിനാധാരമായി ഉണ്ട്….

യാക്കോബ് 3:5 അങ്ങനെ തന്നേ നാവും ചെറിയ അവയവം എങ്കിലും വളരെ വമ്പു പറയുന്നു. കുറഞ്ഞ തീ എത്ര വലിയ കാടു കത്തിക്കുന്നു;

ഒരു ചെറിയ തീപ്പെട്ടി കോലിന്റെ അറ്റത്തുള്ള മരുന്ന് ഉരഞ്ഞു കത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ തീ ചെറുതാണ് പക്ഷേ അതു കത്തിപ്പടരുമ്പോൾ ഒരു കൊടും കാടുതന്നെ അതിനാൽ കത്തിയമരുന്നു…. അതു ആവാസവ്യവസ്ഥക്കും അതിനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവന് ഹാനികരമാകുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറുന്നു…..
ആകയാൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസത്തിന് കാരണമാകട്ടെ….. 🙏

ഒരു ചെറിയ തീ…. കത്തിപ്പടർന്നാൽ…

Published by Binubaby

i am a simple person, like to give the hope which i received through the word of God. hope makes things better. trusting God and moving forward.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: