വഴി തെറ്റിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ശരിയ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഇന്നു രാവിലെ എന്റെ മനസിൽ വരാൻ ഉണ്ടായ കാരണം രാവിലത്തെ ഒരു സംഭവം ആണ്…

പുതുതായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും അഹ്മദാബാദിലേക്കുള്ള യാത്രക്കായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്ന് നിന്നു.

എൻക്യുറിയിൽ ആരെയും കാണാഞ്ഞതുകൊണ്ടും ആദ്യയാത്ര ആയതിനാലും അവിടെ നിന്ന മാന്യനായ ഒരു മധ്യവയസ്കനോട് എവിടെയാണ് എന്റെ കോച്ചു (D2) വരുന്നത് എന്നു ചോദിച്ചു…അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനും അതിലെ സ്ഥിരം യാത്രക്കാരൻ ആണ്… ആ ബോഗി ഇവിടെയാണ് നിർത്തുന്നത് അതിനാൽ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി എന്നു.. കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്ന അദ്ദേഹം… ട്രെയിൻ വരാൻ ഉള്ള സമയം അടുത്തപ്പോൾ അവിടെനിന്നു മാറി എഞ്ചിൻ ഭാഗത്തുനിന്നും 5 എന്നു എഴുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നുപോകുന്നത് കണ്ടു…

സംശയം തോന്നിയ ഞാൻ മൊബൈൽ ഉള്ള ആപ്പിൽ നോക്കി കോച്ചു പൊസിഷൻ 5 എന്ന ഇടത്തുആണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്…. എന്നോട് മുമ്പുപറഞ്ഞ ആൾ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ നിന്നത്….

പിന്നീട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്തിനാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നോട് അതിന്റ 12 ഇൽ നില്കാൻ പറഞ്ഞത്…? അറിയില്ല. ഇടയ്ക്കു അദ്ദേഹം എന്നെ അറിയാത്ത മട്ടിൽ നോക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു….ട്രെയിൻ വന്നു ഞാൻ മുൻപത്തെ ഇടത്തുനിന്നു വന്നു നിന്നത് കൊണ്ടു നിന്ന ഇടത്തു തന്നെ എന്റെ കോച്ചു വന്നു നിന്നു.ഞാൻ അതിൽ കയറി ഇരുന്നു… കുറെ നേരം ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്റ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിന്നു. അതിന്റ വിവിധ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി…..ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോച്ചു നമ്പർ അദ്ദേഹം തെറ്റായിട്ടാണോ കേട്ടത്…. ആകാൻ വഴിയില്ല ഞാൻ 2ഇൽ അധികം പ്രാവശ്യം അതു ഉറക്കെ പറഞ്ഞു… അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉറപ്പായി പറഞ്ഞു ഞാനും അതിലാണ് കയറുന്നതു അതു ഇവിടെയാണ് നിർത്തുന്നത് …. പിന്നെ എന്താകാം..?

മനുഷ്യരിൽ ഇന്നു് കണ്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വയ്യാ എന്നു പറയാൻ എന്തോ ഒരു മടി കുറച്ചു ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ട്‌ എന്നുള്ളത് ആണ്.. ഒരുപക്ഷെ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നുമാകാം അതുണ്ടാകുന്നത്… അറിയില്ലെങ്കിലും അറിയില്ല എന്നു സമ്മതിക്കില്ല…. അതു ഒരു കുറച്ചിൽ ആയി തോന്നുന്നവർ…. അതിനാൽ അവർ പറയുന്നത് തെറ്റാകാം… അല്ലെങ്കിൽ കുഴക്കുന്നതാകാം

ചിലർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുന്നത് ഒരു തമാശ ആണ്.. അതു ഇന്നിന്റെ മറ്റൊരു വിശേഷതയാണ്… അതു കണ്ടു രസിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ചിരിക്കുവാനും ഒരു സന്തോഷം… അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവർ….ചിലർ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്, എനിക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കാവു മറ്റാർക്കും കിട്ടാൻ പാടില്ല അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിച്ചിട്ടു ഒറ്റയ്ക്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ… ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇന്നിന്റെ നേർക്കാഴ്ച…

ഒരു നല്ല പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴികാട്ടികൾ ആകണ്ടവരത്രെ… എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനു കഴിയുന്നുണ്ടോ?വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ആയാലും സമൂഹത്തിൽ ആയാലും നാം മറ്റുള്ളവരെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നവർ അല്ല… നേരായ വഴികാട്ടുന്നവരായി മാറാം…

അതിനു നമുക്ക് ശരിയായ ദിശ അറിയണം (വഴി അറിയണം )ഏതാണ് ശരിയായ വഴി?

ഒരുപാടു വഴികൾ ഉള്ള ഈ ലോകത്തിൽ “എല്ലാ വഴികളും റോമിലേക്ക്” എന്ന പഴയ ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്‌. എന്നാൽ അതു ശരിയാകണം എന്നില്ല… വഴികൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നവയാണ്… നിങ്ങൾക്കു എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നതും അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വഴി തിരഞ്ഞടുക്കണ്ടത്….അഹമ്മദാബാദിനു പോകണ്ട ഞാൻ അതേ സമയത്തു അതിന്റെ വിപരീദ ദിശയിൽ ഉള്ള ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ മുംബയിൽ ചെല്ലും…. എന്റെ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും തെറ്റിപ്പോകും…

ഒരുപാടു പേര് ലോകത്തിൽ വഴികാട്ടികൾ എന്ന പേരിൽ വന്നു പല വഴികൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്… അവരെല്ലാം വഴി ചുണ്ടി കാണിക്കുകയായിരുന്നു ” ഇതാണ് ആ വഴി അതിൽ കൂടി പോകുക ” എന്ന ഉപദേശം പറഞ്ഞു അവരിൽ പലരും ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ലാതെ പോയിമറഞ്ഞു….എന്നാൽ ആധികാരികമായി ഉറപ്പോടെ ഞാൻ ആകുന്നു ആ വഴി എന്നു പറഞ്ഞവൻ ഒരുവൻ മാത്രം അതു ലോകരക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്നു.

യോഹന്നാൻ 14:6 യേശു അവനോടു:ഞാൻ തന്നേ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു; ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല.

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക്‌ വന്നു മനുഷ്യനായി പിറന്നത് മനുഷ്യനെ താനാകുന്ന വഴിയിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണു… മോക്ഷത്തിനായുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രയക്നങ്ങൾ എല്ലാം പരാജയത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ… വഴിയറിയാതെ ഉഴലുന്ന മാനവന് വേണ്ടി വഴികാണിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആധികാരികമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു.. ഞാനാണ് വഴി…. പാപമോചനത്തിന് ഉള്ള ഏക വഴി യേശുക്രിസ്തു….. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഏക വഴി യേശുക്രിസ്തു…. അതാകുന്നു ഇതാകുന്നു എന്നുപറഞ്ഞു ജനം അതിന്റെയും ഇതിന്റെയും പുറകിൽ ഇടയാനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ അലഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്നു യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു…ഈ വഴി സ്വീകരിച്ച ആരും വഴി തെറ്റി പോയിട്ടില്ല…. ഈ വഴിയിൽ ശരിയായി സഞ്ചരിച്ച ആരും വഴി പിഴചിട്ടുമില്ല…വഴിതെറ്റിക്കുന്ന വഴികാട്ടികൾ ഒരുപാടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ അന്ധന്മാർ അന്ധൻമാരെ വഴികാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ…. അങ്ങനെയല്ല നേരിന്റെ പാതയിൽ നേരായി നടക്കുവാൻ നേരായ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാം….ആ വഴി യേശുക്രിസ്തു….

റോമർ
10:9 യേശുവിനെ കർത്താവു എന്നു വായ് കൊണ്ടു ഏറ്റുപറകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ചു എന്നു ഹൃദയംകൊണ്ടു വിശ്വസിക്കയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും.
10:10 ഹൃദയംകൊണ്ടു നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കയും വായ് കൊണ്ടു രക്ഷെക്കായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യുന്നു.
10:11 “അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചുപോകയില്ല” എന്നു തിരുവെഴുത്തിൽ അരുളിച്ചെയ്യുന്നുവല്ലോ.

വഴി തെറ്റിക്കുന്ന വഴികാട്ടികൾ അല്ല ശരിയ വഴി കാട്ടുന്നവരായി നമുക്ക് മാറാം ശരിയായ വഴി യേശുക്രിസ്തു…ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ

Published by Binubaby

i am a simple person, like to give the hope which i received through the word of God. hope makes things better. trusting God and moving forward.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: