തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതു വിധം?

നവോമിയോടൊപ്പം യാത്ര പുറപ്പെട്ട മരുമക്കൾ ആയ ഓർഫയും രൂത്തും.. അവരുടെ മുൻപിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ… താന്താങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ ഒരു അവസരം വന്നു… അതിനു പല കാരണങ്ങൾ നവോമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി… അതിൽ ഒരുവൾ നവോമിയെ ചുംബിച്ചു കണ്ണുനീരോടെ പിരിഞ്ഞു…. അവൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്
തന്റെ ജനത്തോടുകൂടി അവരിൽ ഒരുവളായി പാർക്കുവാൻ ആയിരുന്നു… അതു മാനുഷികമായി തികച്ചും ശെരി എന്നു തോന്നുന്ന തീരുമാനം ആയിരുന്നു.. അല്ലെ???

ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയം ആയും അതിന്റെ ലാഭനഷ്ടങ്ങളും വരും വരഴി കകളും ആലോചിക്കണമല്ലോ.. ഇനി ഒരുനഷ്ടം കൂടി വരരുതല്ലോ… അവനോ മരിച്ചു ഇനി ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാ..

അടുത്ത വ്യക്തി രൂത്ത്…
അവളുടെ തീരുമാനം പറ്റിനിൽക്കുവാൻ ആയിരുന്നു….
വലിയ വില കൊടുക്കപ്പെടേണ്ട
പ്രതീക്ഷകൾ വച്ചുപുലർത്തുവാൻ കഴിയാത്ത
സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തീരുമാനം…. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത അനുസരിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു…. മണ്ടൻ… തീരുമാനം.
എന്തു കണ്ടിട്ടാ??? ഇവൾക്ക് എന്നാ പറ്റിയത്?
സ്വാഭാവികം ആയി ആർക്കും തോന്നാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം.

ഒരു മോവാബിയ സ്ത്രീയെ യിസ്രായേല്യർ അംഗീകരിക്കുമോ???? അവർ അവളെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും? പരിഗണിക്കും? എന്താകും അവളുടെ ഭാവി???
നൂറു നൂറു ചോദ്യങ്ങൾ മുൻപിൽ ഉയരാം…
എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവൾ ആ തീരുമാനം എടുത്തു?…
അതിനു കാരണം അവളുടെ വിശ്വാസം ആയിരുന്നു…
1.അവൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു..
2. ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു..
3.ആകയാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.
4.വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുവടുകൾ വെച്ചു.

എന്തുകണ്ടിട്ടാണ്‌ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്… കാണേണ്ടവനെ കണ്ടിട്ട്.
എങ്ങനെ?…. വിശ്വാസത്താൽ
സാഹചര്യം???……. പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല..
മണ്ടത്തരം…. അതു നിങ്ങൾക്കു..
ഉറപ്പാണോ??.. 100%
ഇനി എന്തിനാ താമസിക്കുന്നത്…. സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ടു മാറിനിൽക്കാതെ സർവ്വ ശക്തനിൽ ആശ്രയിച്ചു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക..
രൂത്ത് 2:12 നിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു യഹോവ പകരം നല്കട്ടെ; യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ചിറകിൻകീഴെ ആശ്രയിച്ചുവന്നിരിക്കുന്ന നിനക്കു അവൻ പൂർണ്ണപ്രതിഫലം തരുമാറാകട്ടെ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.
ദൈവം നമുക്ക് പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം
തരുമാറാകട്ടെ.. ആമേൻ. ബിനു ബേബി .

Published by Binubaby

i am a simple person, like to give the hope which i received through the word of God. hope makes things better. trusting God and moving forward.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: